Förstoppning – hård i magen | Magkliniken

Förstoppning – hård i magen

Är det stopp i rören? Tömmer du tarmen sällan, eller behöver du spänna dig som hulken för att att få ut något? Cirka 20% lider av förstoppning. Försäljningen av laxermedel och bulkmedel går i alla fall bra.

Det finns olika uppfattningar om vad det innebär att vara förstoppad. Att tömma tarmen 3 gånger i veckan till 3 gånger om dagen anses inom allmän vården som normalt. Men vad som är normalt och vad som är optimalt behöver inte vara samma. Om man endast bajsar 3 gånger i veckan så kommer det ständigt att samlas upp flera måltider i tarmen. I den varma och fuktiga miljön börjar maten lätt att jäsa och förruttna desto längre det ligger där.

Då finns en risk att det bildas ämnen som i längden kan irritera tarmen eller påverka vår viktiga tarmflora negativt. Istället för att bara se till vad som är normalt fördrar jag att se till vad som är optimalt för att mage och tarm ska fungera på topp.

Optimala tarmvanor:

Töm tarmen 1-3 gånger om dagen.

Korven glider lätt ut utan ansträngning eller större plask.

Man känner sig helt tömd.

Korven är fast med jämn slät yta.

Korven är brunfärgad och luktar inte illa.

Hur många av de här 5 punkterna för en optimal tarmtömning stämmer in på dig?

Maten bör också hinna bearbetas och färdas genom hela matsmältningssystemet på mellan 16-24 timmar. Snabbare passage leder till diarré medans längre passage till en hård mage.

För de med en hård mage känns ofta själva tömningen viktigare än antal toalettbesök i veckan. En del upplever inga större större besvär trots att de kanske bara går 1 gång i veckan. Medan en annan som går varje dag kan uppleva stora besvär om själva tömningen gör ont eller att det ofta känns som att man inte får ut allt.

Vanliga frågor om förstoppning

Kan förstoppning leda till andra besvär?

Orsaker till en hård mage?

Behandling mot förstoppning?

Behandling mot kronisk förstoppning

Magkliniken har i fem år hjälpt klienter med magbesvär, som kronisk förstoppning, att snabbt minska symtomen och få kontroll på magen. Nu kan du testa vår webbaserade behandling. 

Vägledning steg-för-steg med matlistor, recept, frågor och svar, video, checklistor mm. för en lugnare mage fri från besvär.>