Brist på magsaft vanlig orsak till halsbränna och sura uppstötningar | Magkliniken

Brist på magsaft vanlig orsak till halsbränna och sura uppstötningar

Av Anton Hansson

del 1 om halsbränna och sura uppstötningar tog jag upp hur för mycket magsaft sällan är den verkliga orsaken och beskrev 3 betydligt vanligare orsaker. Idag ska vi titta närmare på en av dem, nämligen hur Brist på magsaft också kan orsaka halsbränna och sura uppstötningar. 

Den verkliga orsaken till halsbränna, sura uppstötningar och GERD

Den rådande vetenskapliga teorin är att det är något fel med ringmuskeln som ska hålla tätt mellan matstrupen och magsäcken,  övre magmunnen. Den ska se till så att magsaften inte kan läcka upp i matstrupen.

Den ska endast öppnas när mat passerar eller när man rapar upp gas. Vid halsbränna, sura uppstötningar eller GERD så lyckas inte den övre magmunnen hålla helt tätt utan släpper upp frätande magsyra som irriterar matstrupen.

Men varför lyckas den inte hålla tätt...?

En viktig faktor som påverkar muskeln förmåga att hålla tätt är trycket underifrån, i buken (IAP =intra abdominal pressure) höjs och ökar pressen på muskeln.

Gaser i magen höjer buktrycket och ökar trycket på muskeln 

Tänk dig att du har en ballong i magen som börjar blåsas upp. Desto mer den fylls desto större blir den och desto mer försöker luften fly ut genom toppens hål. Du måste knippa åt hårdare med fingrarna runt ballongens öppning för att förhindra luften från att blåsa ut.

Ungefär på samma sätt sker det i kroppen. Alla människor producerar en del gaser varje dag, ungefär 2 liter är normalt.

Men en del som har besvär med magen kan producerar mycket mera och då blir magen uppblåst, buktrycket ökar och därmed trycket på magmunnen, muskeln som skulle hålla tätt.

Varför produceras mer gaser i tarmen?

Det beror oftast på att du har en överväxt av bakterier i tarmen och/eller att du har svårt för att bryta ned maten du äter, i första hand kolhydrater.

När bakterierna i tarmen får tag på kolhydrater innan de helt har brutits ned och näringen sugits upp så börjar bakterierna jäsa dem. 

Då produceras extra gas, framför allt vätgas och metangas som ger ballongmage, ökar buktrycket och risken för halsbränna. eller sura uppstötningar.

Men vi kan gå ännu djupare. Både en bakterieöverväxt i tarmen och dålig matsmältning har en vanlig gemensam orsak. För lite magsaft i magsäcken.[1] 

Nu är vi tillbaka till magsaften som vi inledde med. Men det verkar alltså inte vara för mycket magsaft som är problemet utan för lite. Så här går det till:

Ökat buktryck ger mer halsbränna

1. När mängden magsaft i magsäcken minskar så minskar surheten, pH-värdet.2. Då försämras matsmältningen och…

3. Försvaret mot bakterier som då kan föröka sig mera. Exempelvis Helicobacter Pylori.

4. Mer bakterier och sämre matsmältning gör att kolhydrater inte hinner brytas ned innan de når bakterierna i tarmen som börjar jäsa dem och ger ifrån sig extra gas.

5. Mer gas ökar buktrycket (IAP).

6. Höjt buktryck ökar trycket på magmunnen som riskerar att släppa upp magsaft. 

Besvär kopplade till halsbränna och GERD

En del besvär har visat sig vara betydligt vanligare hos de som redan lider av halbränna eller GERD. Det verkar alltså finnas en koppling eller underliggande orsak som kan ge flera olika besvär. Möjligtvis för lite magsaft i magen?

  • IBS
  • IBD
  • Illamående
  • Astma
  • Heshet
  • Tandproblem
  • Svårt att svälja
  • Trångt i halsen
  • Dålig andedräkt

Helicobacter pylori och brist på magsaft

Den vanligaste skadliga bakterieinfektionen hos människan är Helicobacter Pylori (HP) som uppskattas drabba 50% av världens befolkning.

Den verkar även ha en koppling till halsbränna. HP kan inte infektera magsäcken om den är så sur som den bör vara, pH 1-3. Den trivs alltså bäst när magsaften är mindre sur och har även själv utvecklat en metod för att minska surheten om den väl lyckas bosätta sig i magsäcken.

Eftersom brist på magsyra kan bidra till halsbränna kan sannolikt även en HP infektion förvärra läget när den minskar surheten.

Då är frågan om syradämpande läkemedel är särskilt bra eftersom man då gör det lättare för HP att överleva och sprida sig ännu mera i magsäcken. Vilket orsakar ytterligare inflammation som skadar magsäckens celler som tillverka den nödvändiga saltsyran till magsaften.

Som avslutning vill jag rekmmendera en bra och sammanfattande video med dr. Mark Hyman som beskriver flera bidragande orsaker och lösningar till halsbränna, sura uppstötningar och GERD.

Det här var del 2 om halsbränna, GERD och sura uppstötningar. I del 3. kommer jag att ta upp flera effektiva och naturliga metoder för att eliminera besvären för gott.

[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20060064

 

Annonslänkar på magkliniken.se
Den här webbsidan innehåller annonslänkar, vilket betyder att Anton kan erhålla en provision från svenskhalsokost.se när du köper en produkt via någon av länkarna på sidan. Priset på produkterna är detsamma oavsett men ditt inköp stödjer Anton att skriva och dela mer artiklar kring maghälsa. Tack för ditt stöd!

Om Författaren

Anton Hansson är grundaren av Magkliniken. Sen 2011 har han hjälpt klienter med envisa magbesvär. Med sin utbildning inom biomedicin och sitt ständiga utforskande av naturliga metoder och livsstilsförändringar är målet att kombinera det bästa från båda världar. Målet är att hitta de mest effektiva metoderna för att kunna återställa magbalansen, även hos personer som redan testat det mesta.

>