B12 brist kan ge trötthet, blodbrist och neurologiska sjukdomar | Magkliniken

B12 brist kan ge trötthet, blodbrist och neurologiska sjukdomar

Av Anton Hansson

Ovanligt trött eller sämre minne än normalt? Det är vanliga symptom vid brist på vitamin B12 som tros vara en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen. Långtgående B12 brist kan på sikt ge permanenta nervskador.

B12 (kobalamin) är ett viktigt vitamin som finns i animaliska produkter. Det behövs bland annat för tillverkning av röda blodkroppar, ett fungerande nervsystem samt ingår i varje cells metabolism.

Inget djur eller växt kan själv tillverka B12 och det måste därför tillsättas via kosten eller tillskott. Men om brist upptäcks är det ofta relativt enkelt att återställa normala nivåer med tillskott eller injektioner.

Det finns enbart naturligt i animaliska produkter vilket är orsaken till att vegetarianer och veganer ofta bör ta tillskott med B12 eller välja berikade produkter för att inte få brist. Vitaminet har varit känt i mindre än 100 år och en av de första behandlingarna på den tidigare obotlig sjukdom, perniciös anemi som ger B12 brist, var att inta stora mängder rå lever. Upp till 1 kg om dagen kunder administreras, i dag finns det som tur är enklare sätt.

Varför behöver vi vitamin B12?

 B12 behövs tillsammans med järn och folat vid tillverkning av våra röda blodkroppar och brist kan leda till blodbrist. De röda blodkropparna transporterar syret från luften vi andas in till kroppens alla celler via blodomloppet.

b12-brist kan leda till anemi

B12 behövs också för ett välfungerande nervsystem genom att delta i bildningen av myelin. Myelinskidor bildas runt nervceller, består till 45% av fett, och har en isolerande förmåga, ungefär som det yttre skiktet på en elkabel.

Det tillåter också nervimpulserna att färdas betydligt fortare, upp till 120 m/s, istället för cirka 1 m/s för nervceller som saknar myelin. Skador på myelinet kan därför leda till allvarliga konsekvenser för nervsystemet, så som multipel skleros (MS).

brist på B12 och neurologiska sjukdomar

Livsmedelsverket rekommenderar vuxna att få i sig minst 2 mikrogram om dagen och kvinnor som ammar 2,8 µg. Äter man en blandad kost får man vanligtvis i sig 5-15 mikrogram om dagen och det som inte går åt sparas i levern. Det låga dagsbehovet gör att det kan dröja flera år innan ett för lågt dagsintag förbrukat lagret i levern och besvär uppstår.

Symtom på B12-brist

Brist på B12 kan bidra till en mängd vanliga symptom. Detta kan göra det svårare att upptäcka bristen eftersom symptomen kan bero  på så många olika orsaker. Samtidigt som de kan komma smygandes gradvis.

Vanliga symptom är bland annat:

 • Allmän trötthet
 • Dåligt minne
 • Koncentrationssvårigheter
 • Yrsel
 • Stickningar i händer eller fötter
 • Nedstämdhet eller oro
 • Tungan blir slät och rödblank
 • Magbesvär som diarré, magkramp eller illamående
 • Muskelvärk och svaghet
 • Andfåddhet eller hjärtklappning

En del av punkterna ovan är vanliga symptom som många upplever dagligen och flera kan uppstå även vid mildare B12 brist. Långtgående brist är däremot sammankopplat med betydligt allvarligare besvär och sjukdomar så som:

 • Stroke eller hjärtsjukdomar
 • Depression
 • Neurologiska sjukdomar som liknar multipel skleros (MS)
 • Utvecklings- eller Inlärningssvårigheter hos barn
 • Sänkt immunfunktion, autoimmuna sjukdomar och viss cancer
 • Infertilitet

Det finns alltså flera effekter av långtgående B12-brist som kan bidra till eller misstas för andra allvarliga sjukdomar, särskilt vissa neurologiska sjukdomar. Man uppskattar att 10-15% av alla över 60 år har brist på vitamin B12.

Bristsymptom

Humörstörningar och ökad risk för Hjärtsjukdomar

Trötthet och Anemi

Källor

Kött och Ägg

Fisk och Skaldjur

Fördelar

Hjärta och Energi

Humör och Minne

Hud och Matsmältning

Motverka cancer och Anemi

information om b12 brist

Varför får man B12-brist?

En frisk person som äter en blandad kost får nästan aldrig brist. Brist uppstår antingen när intaget är för lågt på grund av en speciell kost, eller när kroppens upptagningsförmåga är nedsatt, vilket kan ha flera orsaker.

Riskgrupper för B12 brist

 • Vegetarian och veganer 
 • Personer över 60 år
 • Personer med IBS, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och Celiaki
 • Personer som tar läkemedel mot halsbränna, magsår, diabetes eller systemisk skleros
 • Kvinnor med en historia av infertilitet eller missfall

Vegan eller vegetarian

veganer brist på B12

B12 är det enda vitaminet som inte går att få i sig naturligt från vegetabilier eller via solen. Det bildas enbart i magen hos djur. Därför blir det extra viktigt för veganer att antingen äta produkter som är berikade eller regelbundet ta tillskott.

Man ska inte heller luras av att vissa vegetabilier innehåller en inaktiv form av B12 som kroppen inte kan utnyttja. Även vegetarianer är i riskgruppen, samtidigt som cirka 4 dl mjölk täcker dagsbehovet. 

Brist på Saltsyra i Magsäcken

saltsyra upptag av B12

Även om kosten täcker dagsbehovet kan brist utvecklas om kroppens upptagningsförmåga är nedsatt. För att kunna ta upp B12 krävs bland annat magsyra för att frigöra B12 från proteiner. Brist på saltsyra kan därför hämma kroppens upptag. Det finns fler orsaker till låga nivåer av saltsyra. 

Det kan bland annat bero på att cellerna i magsäcken som tillverkar saltsyran skadats, som vid atrofisk gastrit eller av en helikobakterieinfektion som borrar sig in genom den skyddande slemhinnan. Syradämpande mediciner vid refluxproblem som halsbränna har som syfte att neutralisera eller begränsa produktionen av saltsyra.

Brist på Intrinsic Factor

Intrinsic factor behövs för B12

Utöver saltsyra krävs intrinsic factor (IF) för upptagningsförmågan. Det är ett bärarprotein som likt saltsyra tillverkas av parietalcellerna i magsäckens slemhinna. Det binder till B12 och gör att det kan absorberas i tunntarmen.

Skador på parietalcellerna av atrofisk gastrit eller bakterieinfektion kan därför göra dubbel skada för upptaget av B12 genom att minska både saltsyra och IF. 

Det kan i längden leda till perniciös anemi, en form av blodbrist som följd av brist på IF.

Bakterie- eller parasitinfektion

bakterier stjäl b12

Bakterier i tunntarmen konkurrerar om näringen från maten vi äter och snor lite av den innan vår kropp hunnit ta upp den. I vanliga fall är mängden bakterier i tunntarmen tillräckligt låg för att det inte ska innebära något problem.

Men vid en bakteriell överväxt, där bakterierna blivit många fler än normalt, kan de stjäla så mycket av vissa näringsämnen som B12 och järn att det blir ett problem. De kan även skada tarmen och försämra upptaget.

Även inälvsmaskar som binnikemask utgör samma problem där de snor en stor del av vår näring. Dessa är som tur var inte särskilt vanliga i Sverige idag.

Inflammerad tarm eller operation

inflammation i tarmen B12

B12 absorberas i sista delen av tunntarmen. Om delar av tunntarmen skadats kan det försvåra upptaget. Det kan bland annat ske vid inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

Även glutenintolerans leder till inflammation och skadar på tarmluddet om inte gluten undviks till 100%.

Operation där man  tagit bort delar av tunntarmen på grund av sjukdom kan också ha en stor påverkan.

Läkemedel

Långvarig användning av vissa läkemedel har också visats kunna bidra till B12-brist. Det är främst syrahämmare mot halsbränna så som Omeprazol och diabetesmedicin som Metformin.

Men även lustgasbehandling kan i vissa fall påverka.

Som vanligt är det sällan en orsak till hälsoproblem. En svårighet med att fastställa B12-brist är att det finns en osäkerhet kring vilka de normala värdena bör vara för de vanligaste testet där man mäter mängden B12 i blodet.

Vissa menar att gränsvärdena borde vara snävare och att vissa patienter som idag ligger nära de lägre nivåerna inom normalvärdena ändå kan ha en brist som kan leda till besvär. Samt att de andra testerna med större känslighet borde användas oftare, som att mäta P-holotranskobalamin eller S-MMA

I ett exempel visade en studie där totalt B12 i blodet mäts att 52% av veganer och 7% av vegetarian led av B12 brist (1). Men i en annan studie som använde de känsligare B12 testerna led 83% av veganer, 68% av vegetarianer och bara 5% av köttätare av B12 brist (2). Skillnaden mellan studierna gällande vegetarian med B12 brist var 7% jämfört med 68%, en enorm skillnad. Det antyder att det finns en risk att många fall av brist kanske missas, trots tester.

B12 brist kan delas in i fyra kategorier:

Steg 1 & 2: lagren av B12 i celler samt i plasma tar slut och koncentrationen av holotranskobalamin II är nedsatt.
Steg 3: funktionell B12 brist som karaktäriseras av förhöjda koncentrationer av homocystein samt Metylmalonsyra (MMA) i blodet
Steg 4: Kliniska tecken på B12 brist blir tydliga. (​3)

De medicinska termerna kanske inte säger så mycket. Men det man kan se är att olika värden förändras i de olika stegen vilket gör att vissa av testerna inte ger något utslag vid steg 1 och 2 beroende på vad som mäts.

Behandling av B12-brist

Behandling påverkas av orsaken till bristen. Om det beror på en bristfällig kost räcker det ofta att äta mer livsmedel som är rika på B12. Men detta påverkar främst veganer eller vegetarianer eftersom B12 inte finns i vegetabilier. Då får man välja livsmedel som är berikade med B12 och kombinera med tabletter för att snabbt få upp värdena.

Livsmedel med B12 per 100 g - (rekommenderat dagligt intag)

Livsmedel

B12 (% av RDI)

Nötlever, rå/tillagad

110 µg (5500%)

Kycklinglever, rå/stekt

32 µg (1600%)

Ostron

18 µg (900%)

Makrill, konserv-va