B12 brist kan ge trötthet, blodbrist och neurologiska sjukdomar | Magkliniken

B12 brist kan ge trötthet, blodbrist och neurologiska sjukdomar

Av Anton Hansson

Ovanligt trött eller sämre minne än normalt? Det är vanliga symptom vid brist på vitamin B12, som tros vara en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen. Långtgående B12 brist kan på sikt ge permanenta nervskador.

B12 (kobalamin) är ett viktigt vitamin som finns i animaliska produkter. Det behövs bland annat för tillverkning av röda blodkroppar, ett fungerande nervsystem samt ingår i varje cells metabolism.

Inget djur eller växt kan själv tillverka B12 och det måste därför tillsättas via kosten eller via tillskott. Men om brist upptäcks är det ofta relativt enkelt att återställa normala nivåer med tillskott eller injektioner.

Det finns enbart naturligt i animaliska produkter vilket är orsaken till att vegetarianer och veganer ofta bör ta tillskott med B12 eller välja berikade produkter för att inte få brist. Vitaminet har varit känt i mindre än 100 år och en av de första behandlingarna på den tidigare obotlig sjukdom, perniciös anemi som ger B12 brist, var att inta stora mängder rå lever. Upp till 1 kg om dagen kunder administreras, i dag finns det som tur är enklare sätt.

Varför behöver vi vitamin B12?

 B12 behövs tillsammans med järn och folat vid tillverkning av våra röda blodkroppar och brist kan leda till blodbrist. De röda blodkropparna transporterar syret från luften vi andas in till kroppens alla celler via blodomloppet.

b12-brist kan leda till anemi

B12 behövs också för ett välfungerande nervsystem genom att delta i bildningen av myelin. Myelinskidor bildas runt nervceller, består till 45% av fett, och har en isolerande förmåga, ungefär som det yttre skiktet på en elkabel.

Det tillåter också nervimpulserna att färdas betydligt fortare, upp till 120 m/s, istället för cirka 1 m/s för nervceller som saknar myelin. Skador på myelinet kan därför leda till allvarliga konsekvenser för nervsystemet, så som multipel skleros (MS).

brist på B12 och neurologiska sjukdomar

Livsmedelsverket rekommenderar vuxna att få i sig minst 2 mikrogram om dagen och kvinnor som ammar 2,8 µg. Äter man en blandad kost får man vanligtvis i sig 5-15 mikrogram om dagen och det som inte går åt sparas i levern. Det låga dagsbehovet gör att det kan dröja flera år innan ett för lågt dagsintag förbrukat lagret i levern och besvär uppstår.

Symtom på B12-brist

Brist på B12 kan bidra till en mängd vanliga symptom. Detta kan göra det svårare att upptäcka bristen eftersom symptomen kan bero  på så många olika orsaker. Samtidigt som de kan komma smygandes gradvis.

Vanliga symptom är bland annat:

 • Allmän trötthet
 • Dåligt minne
 • Koncentrationssvårigheter
 • Yrsel
 • Stickningar i händer eller fötter
 • Nedstämdhet eller oro
 • Tungan blir slät och rödblank
 • Magbesvär som diarré, magkramp eller illamående
 • Muskelvärk och svaghet
 • Andfåddhet eller hjärtklappning

En del av punkterna ovan är vanliga symptom som många upplever dagligen och flera kan uppstå även vid mildare B12 brist. Långtgående brist är däremot sammankopplat med betydligt allvarligare besvär och sjukdomar så som:

 • Stroke eller hjärtsjukdomar
 • Depression
 • Neurologiska sjukdomar som liknar multipel skleros (MS)
 • Utvecklings- eller Inlärningssvårigheter hos barn
 • Sänkt immunfunktion, autoimmuna sjukdomar och viss cancer
 • Infertilitet

Det finns alltså flera effekter av långtgående B12-brist som kan bidra till eller misstas för andra allvarliga sjukdomar, särskilt vissa neurologiska sjukdomar. Man uppskattar att 10-15% av alla över 60 år har brist på vitamin B12.

Bristsymptom

Humörstörningar och ökad risk för Hjärtsjukdomar

Trötthet och Anemi

Källor

Kött och Ägg

Fisk och Skaldjur

Fördelar

Hjärta och Energi

Humör och Minne

Hud och Matsmältning

Motverka cancer och Anemi

information om b12 brist

Varför får man B12-brist?

En frisk person som äter en blandad kost får nästan aldrig brist. Brist uppstår antingen när intaget är för lågt på grund av en speciell kost, eller när kroppens upptagningsförmåga är nedsatt, vilket kan ha flera orsaker.

Riskgrupper för B12 brist

 • Vegetarian och veganer 
 • Personer över 60 år
 • Personer med IBS, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och Celiaki
 • Personer som tar läkemedel mot halsbränna, magsår, diabetes eller systemisk skleros
 • Kvinnor med en historia av infertilitet eller missfall

Vegan eller vegetarian

veganer brist på B12

B12 är det enda vitaminet som inte går att få i sig naturligt från vegetabilier eller via solen. Det bildas enbart i magen hos djur. Därför blir det extra viktigt för veganer att antingen äta produkter som är berikade eller regelbundet ta tillskott.

Man ska inte heller luras av att vissa vegetabilier innehåller en inaktiv form av B12 som kroppen inte kan utnyttja. Även vegetarianer är i riskgruppen, samtidigt som cirka 4 dl mjölk täcker dagsbehovet. 

Brist på Saltsyra i Magsäcken

saltsyra upptag av B12

Även om kosten täcker dagsbehovet kan brist utvecklas om kroppens upptagningsförmåga är nedsatt. För att kunna ta upp B12 krävs bland annat magsyra för att frigöra B12 från proteiner. Brist på saltsyra kan därför hämma kroppens upptag. Det finns fler orsaker till låga nivåer av saltsyra. 

Det kan bland annat bero på att cellerna i magsäcken som tillverkar saltsyran skadats, som vid atrofisk gastrit eller av en helikobakterieinfektion som borrar sig in genom den skyddande slemhinnan. Syradämpande mediciner vid refluxproblem som halsbränna har som syfte att neutralisera eller begränsa produktionen av saltsyra.

Brist på Intrinsic Factor

Intrinsic factor behövs för B12

Utöver saltsyra krävs intrinsic factor (IF) för upptagningsförmågan. Det är ett bärarprotein som likt saltsyra tillverkas av parietalcellerna i magsäckens slemhinna. Det binder till B12 och gör att det kan absorberas i tunntarmen.

Skador på parietalcellerna av atrofisk gastrit eller bakterieinfektion kan därför göra dubbel skada för upptaget av B12 genom att minska både saltsyra och IF. 

Det kan i längden leda till perniciös anemi, en form av blodbrist som följd av brist på IF.

Bakterie- eller parasitinfektion

bakterier stjäl b12

Bakterier i tunntarmen konkurrerar om näringen från maten vi äter och snor lite av den innan vår kropp hunnit ta upp den. I vanliga fall är mängden bakterier i tunntarmen tillräckligt låg för att det inte ska innebära något problem.

Men vid en bakteriell överväxt, där bakterierna blivit många fler än normalt, kan de stjäla så mycket av vissa näringsämnen som B12 och järn att det blir ett problem. De kan även skada tarmen och försämra upptaget.

Även inälvsmaskar som binnikemask utgör samma problem där de snor en stor del av vår näring. Dessa är som tur var inte särskilt vanliga i Sverige idag.

Inflammerad tarm eller operation

inflammation i tarmen B12

B12 absorberas i sista delen av tunntarmen. Om delar av tunntarmen skadats kan det försvåra upptaget. Det kan bland annat ske vid inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

Även glutenintolerans leder till inflammation och skadar på tarmluddet om inte gluten undviks till 100%.

Operation där man  tagit bort delar av tunntarmen på grund av sjukdom kan också ha en stor påverkan.

Läkemedel

Långvarig användning av vissa läkemedel har också visats kunna bidra till B12-brist. Det är främst syrahämmare mot halsbränna så som Omeprazol och diabetesmedicin som Metformin.

Men även lustgasbehandling kan i vissa fall påverka.

Som vanligt är det sällan en orsak till hälsoproblem. En svårighet med att fastställa B12-brist är att det finns en osäkerhet kring vilka de normala värdena bör vara för de vanligaste testet där man mäter mängden B12 i blodet.

Vissa menar att gränsvärdena borde vara snävare och att vissa patienter som idag ligger nära de lägre nivåerna inom normalvärdena ändå kan ha en brist som kan leda till besvär. Samt att de andra testerna med större känslighet borde användas oftare, som att mäta P-holotranskobalamin eller S-MMA

I ett exempel visade en studie där totalt B12 i blodet mäts att 52% av veganer och 7% av vegetarian led av B12 brist (1). Men i en annan studie som använde de känsligare B12 testerna led 83% av veganer, 68% av vegetarianer och bara 5% av köttätare av B12 brist (2). Skillnaden mellan studierna gällande vegetarian med B12 brist var 7% jämfört med 68%, en enorm skillnad. Det antyder att det finns en risk att många fall av brist kanske missas, trots tester.

B12 brist kan delas in i fyra kategorier:

Steg 1 & 2: lagren av B12 i celler samt i plasma tar slut och koncentrationen av holotranskobalamin II är nedsatt.
Steg 3: funktionell B12 brist som karaktäriseras av förhöjda koncentrationer av homocystein samt Metylmalonsyra (MMA) i blodet
Steg 4: Kliniska tecken på B12 brist blir tydliga. (3)

De medicinska termerna kanske inte säger så mycket. Men det man kan se är att olika värden förändras i de olika stegen vilket gör att vissa av testerna inte ger något utslag vid steg 1 och 2 beroende på vad som mäts.

Test för B12-brist

Ens B12 värden kan testas via ett enkelt blodprov. Om du inte fått eller vill göra det på vårdcentral kan det beställas privat och göras hemifrån. Provet tas via ett stick i fingret, några droppar blod pressas ut som skick till ett labb för analys.

Behandling av B12-brist

Behandling påverkas av orsaken till bristen. Om det beror på en bristfällig kost räcker det ofta att äta mer livsmedel som är rika på B12. Men detta påverkar främst veganer eller vegetarianer eftersom B12 inte finns i vegetabilier. Då får man välja livsmedel som är berikade med B12 och kombinera med tabletter för att snabbt få upp värdena.

Livsmedel med B12 per 100 g - (rekommenderat dagligt intag)

Livsmedel

B12 (% av RDI)

Nötlever, rå/tillagad

110 µg (5500%)

Kycklinglever, rå/stekt

32 µg (1600%)

Ostron

18 µg (900%)

Makrill, konserv-varmrökt

9-13 µg (450-650%)

Sardiner, konserv

11,5 µg (575%)

Inlagd sill

6,5 µg (325%)

Räkor

3,5 µg (175%)

Ägg eko

2,2 µg (110%)

Lax, stekt

2,1 µg (105%)

Hårdost 28% fett

1,9 µg (95%)

Nötfärs, 10% stekt

1,4 µg (70%)

Mjölk

0,5 µg (25%)

Beror bristen på bakterie- eller parasitinfektion är det viktigt att rensa ut dessa i kombination med B-vitamintabletter och gärna rik kost.

Vid brist på saltsyra i magsäcken kan tabletter med saltsyra tillföras. Men inte om saltsyran aktivt hämmas med syrahämmare för att motverka till exempel halsbränna. Då bör det först undersökas om det är möjligt att fasa ut behovet av syrahämmare med andra metoder som kan åtgärda halsbrännan.

Om magsäcken inte tillverkar det nödvändiga transportproteinet intrinsic factor (IF) hjälper det inte hur mycket tabletter man än tar för kroppen kan ändå inte ta upp det. I vissa fall går det att återställa produktionen av IF och då bör det vara första målet i kombination med tillskott.

Om cellerna som tillverkar IF är för skadade kommer de aldrig att läka och då krävs injektioner av B12 resten av livet. Detsamma gäller när upptag inte är möjligt på grund av att vissa delar av tarmen opererats bort.

Vid nedsatt upptag på grund av inflammation i tarmen bör inflammation hanteras på bästa möjliga sätt i kombination med tabletter. Det kan innebära rätt läkemedel och kosttillskott i kombination med livsstilsförändringar i form av inflammationsdämpande kost, stresshanteringstekniker som mindfulness och lagom med regelbunden fysisk aktivitet.

glutenintolerans b12 brist

Vid glutenintolerans kan tarmluddet ofta läka efter ett års 100% glutenfri kost varvid upptaget i tarmen kan bli återställd.

Bästa formerna av B12?

När man snabbt vill höja sina nivåer av B12 brukar koncentrerade tabletter fungera bra. Då kan mycket stora mängder tillföras som inte är möjligt med bara kosten. Det finns olika former av B12 som tas upp olika väl av kroppen. Den vanligaste formen cyanokobalamin verkar inte vara lika lättupptaglig som metylkobalamin. Det beror troligtvis på att metylkobalamin inte måste genomgå lika många steg innan det kan absorberas av kroppen. Den formen är därför rekommenderad framför cyanokobalamin. 

Det kan också vara en fördel för vissa att samtidigt tillföra folsyra som likt B12 också behövs för att tillverka våra röda blodkroppar. Ett högdoserat tillskott som ger den lättupptagliga formen av b12 tillsammans med folsyra är detta.

Användning

1 tablett 1000 µg/dag
Bra alternativ är
dessa sugtabletter. Tas till B12 värdena är normala eller enligt läkares rekommendation.

Sammanfattning

b12 holistic

B12 brist är en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen och kan leda till vanliga symptom som trötthet, hjärtklappning och magbesvär. Men det är också sammankopplat med allvarliga sjukdomar som stroke, hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Veganer och vegetarianer är särskilda riskgrupper eftersom B12 enbart finns i animaliska livsmedel. Men även många köttätare har brist. Steg för att förhindra och åtgärda brist:

 1. Ät B12 rika livsmedel: lever är optimalt men fisk, kött, ägg, ost och mjölk täcker snabbt dagsbehovet. Veganer och vegetarianer bör inta berikade livsmedel.
 2. Återställ upptaget: saltsyra, intrinsic factor och en hälsosam tarm behövs. Undersök och behandla skador på dessa i den mån det går.
 3. Ta tillskott: koncentrerade doser brukar behövas vid brist. Metylkobalamin är mer lättupptagligt än cyanokobalamin.
vitamin b12 holistic
473 shares

Har du haft B12-brist? Hur påverkade det dig och hur behandlade du det? lämna en kommentar nedan. 

Annonslänkar på magkliniken.se
Den här webbsidan innehåller annonslänkar, vilket betyder att Anton kan erhålla en provision från svenskhalsokost.se när du köper en produkt via någon av länkarna på sidan. Priset på produkterna är detsamma oavsett men ditt inköp stödjer Anton att skriva och dela mer artiklar kring maghälsa. Tack för ditt stöd!

Om Författaren

Anton Hansson är grundaren av Magkliniken. Sen 2011 har han hjälpt klienter med envisa magbesvär. Med sin utbildning inom biomedicin och sitt ständiga utforskande av naturliga metoder och livsstilsförändringar är målet att kombinera det bästa från båda världar. Målet är att hitta de mest effektiva metoderna för att kunna återställa magbalansen, även hos personer som redan testat det mesta.

 • Anna Eriksson skriver:

  Jag har fått diagnosen Atrofisk Gastrit och tar B12 injektioner sen några månader och folacin tabletter upplever att jag fått klåda och finnar är det för höga doser? Injektioner är Behepan 1 mg och folacin 1mg.

  • Anton Hansson skriver:

   Hej Anna,
   Väldigt svårt att säga om klådan och finnarna beror på B12 injektionerna eller något annat. Om du inte redan diskuterat det med din läkare så hade jag börjat med det.

  • Ulrika Torssell skriver:

   Hej Anton (och Anna)!
   Jag har också nyligen fått diagnosen atrofisk gastrit, men får inte injektioner av B12 utan bara tabletter vilket oroar mig. Jag har fortfarande vad jag tror är neurologiska besvär; dvs ont fötter+ tår och fingrar (framförallt tummen) och domningar, även magbesvär till och från. Sover bättre än tidigare (innan tabletterna) och är inte lika andfådd. Tar min kropp upp B12? Enligt läkaren har jag nått ändstadiet (perniciös anemi), men ändå tror de att jag tar upp B12 eftersom värdet ökade från 139 till 220 efter en dryg månad med dagliga tabletter av B12.

   Anna, jag har hört att det är ett känt problem med akne pga injektioner av B12. Ska bero av något tillsatsmedel.

 • ML Rygaard skriver:

  Kan man få blåmärken av B12 brist?

 • Elisabeth skriver:

  Känner igen symptomen på b12 brist, tar idag mekobalamin inj var annan vecka, är gbp opererad. Önskar dela din artikel men saknar eller hittar inte referenser till vetenskaplig forskning o artiklar. Snälla lägg till dessa!

 • 48 år skriver:

  Hej! Jag har sedan slutet av 2016 haft upprepade perioder av lågt B12. När jag legat runt 210 har jag fått Behepan och värdet har då stigit till 500 ganska fort. Och samtidigt fick jag äta Blutsaft för att få upp mitt HB som var runt 110-119. Ferritin-värdet gick upp från 14 till 30-40 och HB till 126. Tio månader efter behandlingen gick Kobalaminvärdet ner till 250 igen. Men med behandling, en månad senare gick det upp till 1100. Minskade på Behepan och kom ner till 850 och slutade sen. Elva månader senare nere på 310 igen men Ferritin på 52 och blodvärde på 133. Och B12 fortsatte sjunka. För åtta månader sen var Kobalamin/B12 på 290 och i dag 240. Hb 128. S-ferritin ligger på 106 men det kan bero på att jag hade en förhöjd CRP också, på 14.
  Jag har jobbig IBS och har använt Fodmap men det gav sådan viktnedgång att jag fick sluta. Har på senare tid fått en del värk på vänster sida av magen, långt ner.
  Men hur ska jag tolka det här med B12? Uppenbarligen tar jag ju upp B12 i tablettform men sen tappar jag stadigt och ganska fort värdet när jag slutar med tabletterna.

  • Ulrika Torssell skriver:

   Du behöver utredas för atrofisk gastrit. Det är en sjukdom som innebär att man inte kan ta upp B12 i magen. Vad jag förstår finns fortfarande visst upptag genom diffusion i tarmen, varför. hög dos i tablettform hjälper. Men, du måste isf äta dem varje dag hela livet.

 • Jenny skriver:

  Hos min dotter 17 år upptäcktes en grav b12-brist för över ett år sedan. Vad jag uppfattar det som gediget utredd beträffande orsak, insatt på injektioner sedan ett år tillbaka och värdena har idag återgått till normala. Det stora problemet är en bestående trötthet som vi inte kan sätta fingret på… Alltid varit pigg och alert, nu svårigheter att hålla sig vaken en hel dag. Kan det vara bestående skador efter b12-bristen eller ska vi tro att det ger sig med tiden?
  Tacksam för tankar kring detta!
  Mvh Jenny

 • Lina skriver:

  Hur får man balans på intrisi factor då? Äter man nåt tillskott? Eller hur gör man?

 • Ulkuth skriver:

  Jag får inj hydroxokobolamin 1 ml varannan månad s 70-talet. Är det bra? Har mb crohn op x flera.

 • >